Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Καλαμάτας

Το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα iKinder του Δήμου Καλαμάτας παρέχει τη δυνατότητα της άμεσης και πλήρους ενημέρωσης των γονέων, από την υποβολή της αίτησης εγγραφής μέχρι και την ολοκλήρωση της σχολικής χρονιάς, με πλούσιο υλικό εργασιών, δραστηριοτήτων και πληροφόρηση από την καθημερινή παρουσία των παιδιών τους στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου.

iKinder Landing Page Image

ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ και ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

2022-2023

Τα όρια ηλικίας για τα παιδιά που θα φιλοξενηθούν για το σχολικό έτος 2022 - 2023 στους στους Δημοτικούς Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Καλαμάτας θα είναι ως εξής:

1) Για τα Βρεφικά Τμήματα από 18 μηνών εώς 2,5 ετών(Παιδιά με έτος γέννησης από Απρίλιο 2020 εώς και Μάρτιο 2021)

2) Για τα Νηπιακά Τμήματα από 2,5 ετών εώς την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση / Νηπιαγωγείο.
(Παιδιά με έτος γέννησης το 2019 εώς τον Μάρτιο του 2020)

Η περίοδος υποβολής εμπρόθεσμων αιτήσεων είναι από 10/05/2022 έως και 04/07/2022.

Όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά (για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ) μαζί με τα πρότυπα έγγραφα επισυνάπτονται στην ηλεκτρονική αίτηση, που θα βρείτε μετά τη σύνδεσή σας στην πλατφόρμα.

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

Μέσω της πλατφόρμας και αφού συνδεθείτε επιτυχώς, θα μπορείτε:

1) Να υποβάλλετε αίτηση εγγραφής συμπληρώνοντας τα απαραίτητα στοιχεία και επισυνάπτοντας τα κατάλληλα δικαιολογητικά
2) Να ενημερωθείτε για τα προσωρινά αποτελέσματα και να υποβάλετε τυχόν ενστάσεις
3) Να ενημερωθείτε για τα οριστικά αποτελέσματα
4) Να συμπληρώσετε ένα ερωτηματολόγιο με χρήσιμες πληροφορίες για την καλύτερη και πληρέστερηενημέρωση των παιδαγωγών
5) Να λαμβάνετε γενικές ανακοινώσεις των Σταθμών αλλά και προσωποποιημένες ενημερώσεις για το παιδί σας
6) Να παρακολουθείτε σε καθημερινή βάση το παρουσιολόγιο, το διαιτολόγιο, τις ατομικές εργασίες, τις ομαδικές δραστηριότητες που συμμετέχει το παιδί σας αλλά και τον πίνακα καθημερινότητάς του που θα αποτυπώνεται συνοπτικά η παρουσία του στο Σταθμό.

ΠΑΙΔΙΚΟΙ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ