Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Καλαμάτας

Το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα iKinder του Δήμου Καλαμάτας παρέχει τη δυνατότητα της άμεσης και πλήρους ενημέρωσης των γονέων, από την υποβολή της αίτησης εγγραφής μέχρι και την ολοκλήρωση της σχολικής χρονιάς, με πλούσιο υλικό εργασιών, δραστηριοτήτων και πληροφόρηση από την καθημερινή παρουσία των παιδιών τους στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου.

iKinder Landing Page Image

ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ και ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

2024-2025

Τα όρια ηλικίας των παιδιών που θα φιλοξενηθούν για το σχολικό έτος 2024-2025 στους Δημοτικούς Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Καλαμάτας, θα είναι ως εξής:

α) Βρέφη που φιλοξενούνται μόνο στον Δ' ΔΒΝΣ από έξι μηνών: από 01.03.2023 έως και 28.02.2024

β) Βρεφικά τμήματα από 18 μηνών έως 2,5 ετών: από 01.03.2022 έως και 28.02.2023 και

γ) Παιδικά τμήματα από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση: από 01.01.2021 έως και 28.02.2022

Όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά (για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ) μαζί με τα πρότυπα έγγραφα επισυνάπτονται στην ηλεκτρονική αίτηση, που θα βρείτε μετά τη σύνδεσή σας στην πλατφόρμα.

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

Μέσω της πλατφόρμας και αφού συνδεθείτε επιτυχώς, θα μπορείτε:

1) Να υποβάλλετε αίτηση εγγραφής συμπληρώνοντας τα απαραίτητα στοιχεία και επισυνάπτοντας τα κατάλληλα δικαιολογητικά
2) Να ενημερωθείτε για τα προσωρινά αποτελέσματα και να υποβάλετε τυχόν ενστάσεις
3) Να ενημερωθείτε για τα οριστικά αποτελέσματα
4) Να συμπληρώσετε ένα ερωτηματολόγιο με χρήσιμες πληροφορίες για την καλύτερη και πληρέστερηενημέρωση των παιδαγωγών
5) Να λαμβάνετε γενικές ανακοινώσεις των Σταθμών αλλά και προσωποποιημένες ενημερώσεις για το παιδί σας
6) Να παρακολουθείτε σε καθημερινή βάση το παρουσιολόγιο, το διαιτολόγιο, τις ατομικές εργασίες, τις ομαδικές δραστηριότητες που συμμετέχει το παιδί σας αλλά και τον πίνακα καθημερινότητάς του που θα αποτυπώνεται συνοπτικά η παρουσία του στο Σταθμό.

ΠΑΙΔΙΚΟΙ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ